Stichting ProCon

Stichting Procon is in 2008 ontstaan vanuit een fusie tussen de twee verenigingen voor christelijk basisonderwijs in Epe (CNS) en Vaassen (PCO). De naam ProCon staat voor: Pro= voor, ten dienste van, professionalisering, Con=christelijk onderwijs.

De stichting stelt zich ten doel om het onderwijs te ondersteunen, dat op de
volgende vijf scholen gegeven wordt:

In Epe:

Anne de Vriesschool
K. Norelschool
W.G. van de Hulstschool

In Vaassen:

De Violier
't Mozaïek

De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag, met als uitgangspunt en basis
de Bijbel als Gods Woord. Deze grondslag werkt door in de pedagogische opdracht
van de christelijke scholen en de dagelijkse onderwijspraktijk. De identiteit en cultuur
van iedere school wordt afzonderlijk beschreven in de schoolgids en het schoolplan.
Stichting ProCon heeft een Raad van Toezicht (zie kopje Raad van Toezicht) en een parttime bestuurder. Op het stafbureau zijn drie personen werkzaam.

Er is sprake van een toenemende samenwerking tussen de ProCon scholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de jaarlijkse gezamenlijke studiedag voor alle personeelsleden die bij ProCon werkzaam zijn. “Leren van en met elkaar” komt steeds hoger in het vaandel te staan. Dat geldt voor de directies van de ProCon scholen, maar ook voor alle leerkrachten. Zo bestaan er bijvoorbeeld netwerken van ICT-ers, intern begeleiders en leerkrachten van de onderbouw.