De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting ProCon, bestuurt op hoofdlijnen.

De algemeen directeur/bestuurder van stichting ProCon is namens de Raad van Toezicht belast met de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Tevens is hij de externe vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht van ProCon. Ook is hij voorzitter van het directeurenoverleg.

Leden van de Raad van Toezicht 2017-2018:

 
De heer H. Huiskamp (voorzitter)
henryhuiskamp@upcmail.nl

de heer W. Bouwstra
wbouwstra@kpnmail.nl   

de heer W. van der Stelt
Wim.vanderStelt@springer.com

De heer A. Huiskamp
ahuiskamp@telfort.nl

Notulist:
Ineke de Vries
inekedevries63@gmail.com