Wim Bouwstra

Sinds 2015 ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting ProCon en vanaf 2017 voorzitter RvT. In 1950 geboren in Diever, daarna verhuisd naar Hoogeveen en aldaar het hbs-b diploma gehaald. Vervolgens Biochemie gestudeerd in Groningen. In mijn werkzame leven ben ik begonnen als docent in het beroepsonderwijs. Vanaf 1981 maakte ik deel uit van de directie van de school. Eerst als adjunct-directeur, daarna als directeur van de middelbare laboratoriumschool te Amersfoort en vervolgens als sectordirecteur techniek van het mbo-college te Amersfoort. Van 2002 – 2015 ben ik rector-bestuurder geweest van het Christelijk College de Noordgouw in Heerde en Hattem (vmbo-havo-atheneum). Naast mijn werk als docent en schoolleider heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan: veel kerkelijk werk in Nijkerk en Heerde, lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorginstelling Hanzeheerd (Heerde/Hattem), voorzitter Stichting Kledingbank Heerde en last but not least lid en voorzitter bij de Stichting ProCon. Mijn ervaringen in het onderwijs en in het besturen zijn ruim op grond van het bovenstaande. Privé: ik ben gehuwd met Thea en we hebben drie getrouwde dochters en zijn rijk gezegend met tien gezonde kleinkinderen. Middels de kleinkinderen, in de leeftijd van 2 jaar – 17 jaar, maak ik ‘alle’ ontwikkelingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs opnieuw mee. Met hart en ziel zet ik me in voor de Stichting ProCon in de overtuiging dat goed onderwijs vanuit onze identiteit veel bijdraagt aan een goede toekomst voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd. 


Wendy van de Ven

Mijn naam is Wendy van de Ven en ik ben getrouwd met Erik. Samen hebben wij vijf kinderen. Onze jongste dochter zit in groep 6 op een van de ProConscholen, twee zonen zitten op een middelbare school en onze oudste twee kinderen studeren inmiddels. Al meer dan twintig jaar verzorg ik als neerlandicus lessen Nederlands in de bovenbouw van havo en vwo. In al die jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk goed onderwijs is en hoe zeer dit bijdraagt aan een waardevol en zinvol leven. Niet alleen wat betreft kennis, maar zeer zeker ook qua vorming. Primair onderwijs legt daarbij een belangrijk fundament. Vanuit de rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan. Binnen de Raad van Toezicht ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Ik ben lid van de onderwijscommissie en de renumeratiecommissie.Kees van Buuren


Ik ben C.H.  (Kees) van Buuren, getrouwd, vader van een zoon en een dochter. Inmiddels hebben wij ook 3 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik adjunct directeur bij Draisma Bouw te Apeldoorn. Daarnaast vervul ik een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties. Sinds oktober 2018 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Procon en ben ik eveneens lid van de onderwijscommissie.
Onze maatschappij verandert in een snel tempo en dat betekent voor raden van toezicht dat zij zich moeten vormen naar die verandering. Waar men vroeger de nadruk legde op de strikt toezichthoudende taken, is het vandaag de dag naar mijn overtuiging van belang dat raden van toezicht niet alleen controlerende taken uitoefenen. Door sparringpartner, coach en klankbord van de raad van bestuur of de dagelijkse leiding van een organisatie of instelling te zijn kan de raad een wezenlijke bijdrage leveren aan het besturen van die organisatie. Dat is een taak waaraan ik graag wil bijdragen.


Arie Endendijk

Mijn naam is Arie Endendijk, getrouwd met Miriam en wonende te Epe. We hebben drie zoons die alle drie elders studeren. Ik heb mijn jeugd ook in Epe gewoond en ben tussen 1972 en 1980 leerling geweest op de K. Norelschool en de kleuterschool die toen nog Woeltje heette. Mijn motivatie om bij te dragen aan Procon is daarmee ook duidelijk; ik vind het leuk iets terug te kunnen geven van de goede start die ik daar heb mogen hebben. Mijn portefeuille is financiën; ik heb nu geen financiële rol bij mijn werkgever als CPO bij Plukon Food Group, maar heb wel jarenlang aan de financiële kant gewerkt. Met veel plezier ben ik lid van de Raad van Toezicht van ProCon om op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen aan een goede start voor nog veel kinderen in de toekomst.Marcel van Straten

Tot oktober 2020 werkte ik bij  het Regionaal Opleiding Centrum Aventus als teammanager voor MBO onderwijsteams en als voorzitter van de examencommissie Economie& Ondernemen. Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan binnen kerkelijke organisaties en als lid van een Raad van Toezicht bij het primair onderwijs in Apeldoorn.
Inmiddels heb ik meer tijd voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en hobby’s (o.a. koken, hardlopen en theater spelen).  Ik voel me uitgedaagd en zie uit naar mijn functie in de Raad van Toezicht. Ik wil me graag inzetten voor het Protestants Christelijk primair onderwijs, de plek waar leren en ontwikkelen samenvallen.