Beleid schoolsluiting bij extreme weersomstandigheden

08.03.2021

Beleid schoolsluiting bij extreme weersomstandigheden 

 

Aanleiding

In de afgelopen periode is het sluiten van onze scholen aan de orde geweest naar aanleiding van de weersverwachtingen en de door het KNMI afgegeven reisadviezen. Hieronder beschrijven wij het ProConbeleid in voorkomende situaties. De basis hiervoor is de codering door het KNMI in de codes groen, geel, oranje en rood.

Inleiding

Het KNMI hanteert de volgende weercodes om inwoners te waarschuwen zodat zij zich kunnen voorbereiden op een verwacht weertype:

Voorstel is om onderstaande aan te houden. Nog te bespreken in de GMR maart 2021

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing

Code geel: wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen, dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

Goed werkgeverschap

Onze leerkrachten komen voor een deel uit steden en dorpen anders dan het dorp waar de school gevestigd is. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap willen we voorkomen dat docenten onnodig in gevaar komen door naar school te reizen. Voor leerlingen geldt dit in mindere mate omdat zij vrijwel allemaal in de buurt van school wonen, nochtans kan het weer ook voor leerlingen gevaarlijk zijn.

Beleidsbesluit

-Bij code groen of geel gaat het onderwijs gewoon door en verwachten we van medewerkers dat zij tijdig aanwezig zijn op school.

-Bij code oranje is het aan de directeur om te schatten in hoeverre medewerkers in staat zijn om naar school te komen en of de keuze hiervoor verantwoord is. Omdat de situaties van de scholen sterk verschillen is hier sprake van maatwerk waardoor we voor elke medewerkers en elke school de beste/meest verstandige maatregelen kunnen nemen.

De besluiten van elke directeur worden gedeeld met de bestuurder, het gaat dan met name om toelichting op afwezigheid van medewerkers. Dit gebeurt vóórdat met ouders gecommuniceerd wordt.

-Indien er code rood wordt aangegeven door het KNMI, sluit ProCon haar scholen en vindt er geen onderwijs op school plaats.

In gezamenlijk overleg kan van deze beleidslijn worden afgeweken.  

 Ton Diepeveen, 8 maart 2021

Media
  • code rood

Meest gezocht