Missie en visie NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal)


Missie 

De missie van onze school vertelt onze identiteit. Waar staan we voor als school? Wij zijn een school voor nieuwkomers. Wij bieden al onze leerlingen onderwijs op maat. Wij zien de leerling écht, met alles wat hij heeft meegemaakt. Hiertoe investeren we ook in de band met ouders. We werken aan een brede ontwikkeling, zodat leerlingen hun talenten ontdekken, kunnen groeien en uitstromen naar een passende onderwijsplek. We zijn een bevlogen, enthousiast team met een flexibele en een onderzoekende houding. Het maakt ons trots om onze leerlingen een veilige, goede start te kunnen geven van hun leven en leren in Nederland. 

Visie 

De visie van onze school vertelt waar we naar streven als school. Onze wens is dat alle kinderen bij ons op school zich thuis gaan voelen in Nederland. Dit doen wij door elke leerling écht te zien en maatwerk te bieden in een veilige omgeving. Op deze manier kunnen kinderen groeien en hun eigen plek vinden.