Inspectie van het Onderwijs

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat scholen onvoldoende kwaliteit leveren. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Hoe beoordeelt de Inspectie mijn school?
In het Toezichtkader leest u hoe de Inspectie werkt, wat er precies beoordeeld wordt, en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat er van hen verwacht wordt. Voor meer informatie klik [hier]