Oudertevredenheid

Door middel van peilingen, toetsen wij regelmatig de tevredenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten. Onlangs zijn de uitslagen van de peilingen van 2017 bekend geworden.

Eindrapportage Vragenlijsten PROCON-scholen
2017

 

Mozaiek

Anne de Vries

De Violier

K. Norel

W.G. v.d. Hulst

Oudervragenlijst

 

 

 

 

 

Uitgezet

178

131

184

137

84

Ingevuld

78

72

103

87

57

Respons

43%

55%

56%

64%

68%

Waardering respons

Voldoende

Goed

Goed

Goed

Goed

Gem. score

3,21

3,23

3,27

2,98

3,38

Gem. cijfer

7,4

7,4

7,8

6,5

8,1

 

 

 

 

 

 

Lerarenvragenlijst

 

 

 

 

 

Uitgezet

20

19

21

16

14

Ingevuld

15

16

17

15

13

Respons

75%

84%

81%

94%

93%

Waardering respons

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Gem. score

3,32

3,27

3,46

3,47

3,75

Gem. cijfer

7,6

7,6

8,2

8,3

8,9

 

 

 

 

 

 

Kindervragenlijst

 

 

 

 

 

Uitgezet

91

68

78

60

29

Ingevuld

68

66

74

35

28

Respons

75%

97%

95%

58%

97%

Waardering respons

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Uitstekend

Gem. score

3,18

3,26

3,43

3,30

3,27

Gem. cijfer

8,1

8,0

8,5

8,0

7,9

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen

Oudervragenlijst

Geprognosticeerd responspercentage: 50%

 

Lerarenvragenlijst

Geprognosticeerd responspercentage: 80%

 

Kindervragenlijst

Geprognosticeerd responspercentage: 90%

 

 
Wij zijn blij met deze resultaten en wij gaan aan de slag met de aangegeven verbeterpunten.