GMR-leden 2021-2022

Carmen Elijzen                ’t Mozaïek                 Personeel 
Dianne van Zuuk                 W.G. van de Hulst Ouder
Berthe Keizer                 W.G. van de Hulst Personeel 
Anneke Bolt (voorz.)          De Violier                 Ouder 
Yvonne Nieuwenhuis (secr.) De Violier                 Personeel 
Richard Nooteboom           K. Norel                  Ouder 
Wim Hulsman                   K. Norel                 Personeel 
Ilse Elfrink-Wagenaar           Anne de Vries         Ouder  
Barbara Diks                           Anne de Vries         Personeel