Stichting ProCon is een stichting zijn met een christelijke grondslag die met respect ook open staat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit respecteren.