De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Leden van de Raad van Toezicht 2017-2018:


De heer H. Huiskamp (voorzitter)
henryhuiskamp@upcmail.nl

de heer W. Bouwstra
wbouwstra@kpnmail.nl   

de heer W. van der Stelt
Wim.vanderStelt@springer.com

De heer A. Huiskamp
ahuiskamp@telfort.nl

Notulist:
Ineke de Vries
inekedevries63@gmail.com