Werken bij stichting ProCon

Dit is de vacaturepagina van stichting ProCon. Als er vacatures zijn, vindt u deze onder tabblad 'vacatures'.

Werken voor stichting ProCon betekent werken voor een organisatie die haar personeel serieus neemt. Het personeelsbeleid is daar ook duidelijk op gericht, er zijn uitgebreide mogelijkheden voor scholing en loopbaanontwikkeling en is er ondersteuning bij vragen of ziekte. Vanwege het feit dat de stichting uit 5 scholen bestaat is er veel en intensief onderling contact, waardoor geprofiteerd kan worden van elkaars expertise.

Identiteit

De scholen van stichting ProCon verzorgen onderwijs vanuit een protestants-christelijk levensbeschouwing. Van het personeel wordt verwacht dat ze het protestants-christelijke gedachtegoed onderschrijft.

Invalpool

Stichting ProCon heeft een samenwerking met de regionale invalpool IJsselpool. Als u zich wilt aanmelden voor deze invalpool, kunt u een mail sturen aan: vacatures@stichting-procon.nl , met hierin uw motivatie en uw curriculum vitae. U zult daarna opgeroepen worden voor een intakegesprek. Het is mogelijk aan te geven dat u alleen voor bepaalde scholen wilt invallen.