Missie, visie en kernwaarden

Missie

Het is onze opdracht om leerlingen vanuit een christelijke levensovertuiging voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en op hun rol in de maatschappij. We geven onze leerlingen daarvoor kennis mee, verantwoordelijkheidsgevoel en 21e eeuwse vaardigheden. We werken samen met de ouders aan de persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling, leidend tot eigenwaarde, zelfvertrouwen en respect voor anderen.

Visie

ProCon-scholen staan in de gemeente Epe. Onze leerlingen worden gekenmerkt door een grote mate van verscheidenheid. ProCon daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. ‘Leren is leuk en interessant’, dat geven we onze leerlingen mee. 

We omarmen de verscheidenheid en zorgen voor een optimale ontwikkeling van al onze leerlingen. Dit vraagt om maatwerk en om samenwerking, binnen en buiten onze scholen. Samen met anderen (onderwijs-/zorgorganisaties en deskundigen) kunnen we de kwaliteit leveren die nodig is voor onze kinderen.

ProCon staat in verbinding met haar omgeving. Samenwerking staat hoog in ons vaandel, binnen en buiten ProCon, ook voor onze leerlingen.

We gaan voor kwalitatief goed onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in onder meer met het inspectieoordeel over onze scholen, dat minimaal voldoende is.

We bieden onze kinderen maatwerk aan, onderwijs dat past bij wat de leerling nodig heeft. 

We kennen onze kinderen en nemen ze serieus. We denken vanuit mogelijkheden en kansen. Een growth mindset kenmerkt ons en ons handelen.

We werken samen met ouders, want hun betrokkenheid en belang bij alles wat wij doen is voor ons van belang om succesvol met kinderen te werken.

Mensen maken het verschil. ProCon wil voor haar medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn die investeert in haar medewerkers, die zorgzaam is (bijv. ouderenbeleid, duurzame inzetbaarheid) en die eigenaarschap en kwaliteit van hen verwacht.

Kernwaarden

Elk kind is anders, net als jij

ProCon omarmt en respecteert verscheidenheid, het typeert onze wereld en helpt om die wereld aantrekkelijker en beter te maken.  

 

Betrokkenheid en gekend zijn

We zijn betrokken op de wereld, op onze kinderen en op elkaar. Hierdoor kennen we onze leerlingen en kunnen we beter bieden wat nodig is. We volgen daarom ook onze leerlingen in hun ontwikkeling en sturen daarin waar nodig.

 

Vertrouwen

We werken vanuit een a priori vertrouwen, in ons zelf, in kinderen, ouders en in elkaar. We gaan ervan uit dat onze medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun taken, en werken samen. Ze zijn altijd een voorbeeld voor onze leerlingen. 

 

Kwaliteit

Voor medewerkers is het een automatisme om de kwaliteit te willen verbeteren. Vanuit de open mindset maakt verbeteren vanzelfsprekend deel uit van de professionele attitude. Ons onderwijs voldoet minimaal aan de door de overheid gestelde eisen. Ouders en leerlingen waarderen ons om ons onderwijs en aanpak.

 

Ambitie en groei

ProCon wil het beste uit de leerlingen en de medewerkers halen. Ze wil een lerende organisatie zijn die elke dag een beetje beter presteert en het onderwijs laat passen bij wat leerlingen nodig hebben en het vervolgonderwijs en de maatschappij vragen. Met regelmaat vragen we ons af we de goede dingen doen. Daarvoor zijn we ook bereid om te veranderen, want in een dynamische wereld heeft statisch onderwijs geen toekomst.