ProCon en NT2 (Nederlands als tweede taal)


NT2 klas Epe: de klas voor Nederlands als tweede taal


Deze klas is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar uit het buitenland die nog niet over voldoende Nederlands beschikken om in het reguliere onderwijs in te stromen.

Een jaar lang wordt er intensief aan de Nederlandse taal gewerkt. Daarna stromen de nieuwkomers door naar het reguliere onderwijs. Dit kunnen allerlei (basis)scholen zijn. Het kan ook zijn dat een kind doorstroomt naar een internationale schakelklas (ISK) op de middelbare school.

De NT2 klas van de gemeenten Epe en Heerde valt onder verantwoording van het bestuur van de Stichting ProCon en is gehuisvest op de K. Norelschool aan het Vleerveld 17 in Epe.

Schooltijden
Maandag 8.30-14.30 uur
Dinsdag 8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.15 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via:
Directie: Corrianne de Vries, directie@knorel-epe.nl
Intern Begeleider: Tineke Pannekoek, tpannekoek@wgvandehulst-epe.nl
Leerkracht: Belinda van der Waaij, bwaaij@stichting-procon.nl