ANBI

Per 01-01-2017 heeft de Belastingdienst de ANBI status toegekend aan stichting ProCon.
 
Gegevens t.b.v. ANBI (publicatieplicht):

Naam instelling
Stichting ProCon
Fiscaal nummer
813946505 L01
Contactgegevens
de heer M.A. Diepeveen, algemeen directeur
tdiepeveen@stichting-procon.nl

Doelstelling stichting ProCon
Het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit de christelijke visie aan de leerlingen van onze vijf scholen die aan ons zijn toevertrouwd zijn. Dit doen wij vanuit de volgende vijf kernwaarden: betrokken, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en gekend zijn.
Doelstelling Zuid-Afrika project
jaarlijks, d.m.v. vrijwilligerswerk in de zomervakantie, door leerkrachten en onderwijsondersteuners van stichting ProCon, het lokale onderwijs in Phalaborwa kwalitatief te verbeteren en kansarme kinderen een betere basispositie voor het leven te geven
Beleidsplan stichting ProCon
Zie onder tabblad organisatie/beleidsstukken: het Koersplan
Beleidsplan Zuid-Afrika project
Zie onder tabblad Zuid-Afrika project: het Projectplan
* toelichting op blz 7-8 van het Projectplan inzake de 250 euro inleg van de 6 deelnemers: deze baten komen geheel ten goede aan het project
De bestuurssamenstelling/Raad van Toezicht
Henry Huiskamp, voorzitter
henryhuiskamp@upcmail.nl 
Marius Netjes, secretaris 
netjesmb@online.nl
Hans Hogenstijn, penningmeester
hogenstijnjjm@hetnet.nl
Wim Bouwstra, commissaris
wbouwstra@kpnmail.nl
Wim van der Stelt
wimvanderstelt@xs4all.nl
Beloningsbeleid
Zie: Bestuursvergoeding
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten starten medio juli 2017
Financiële verantwoording
Jaarlijks, voor het eerst in het 1e kwartaal van 2018