Werken bij stichting ProCon

Dit is de vacaturepagina van stichting ProCon. U vindt hier onder tabblad 'vacatures' de vacatures voor onze 5 scholen voor basisonderwijs.

Werken voor stichting ProCon betekent werken voor een organisatie die haar personeel serieus neemt. Het personeelsbeleid is daar ook duidelijk op gericht, er zijn uitgebreide mogelijkheden voor scholing en loopbaanontwikkeling en is er ondersteuning bij vragen of ziekte. Vanwege het feit dat de stichting uit 5 scholen bestaat is er veel en intensief onderling contact, waardoor geprofiteerd kan worden van elkaars expertise.

Identiteit

De scholen van stichting ProCon verzorgen onderwijs vanuit een protestants-christelijk levensbeschouwing. Van het personeel wordt verwacht dat ze het protestants-christelijke gedachtegoed kent, respecteert en uitdraagt en dit wordt bij een benoeming door ondertekening van de “Verklaring omtrent respectering identiteit” ook bekrachtigd.

Ten aanzien van gedragingen van personeel, waaronder het dragen van kleding, hanteert stichting ProCon specifieke criteria.

Vacatures

Wij zijn momenteel op zoek naar enthousiaste leerkrachten m/v (parttime en fulltime) en naar IB-ers m/v (parttime en fulltime). Zie tabblad 'vacatures'.

Invalpool

Stichting ProCon heeft een samenwerking met de regionale invalpool IJsselpool. Als u zich wilt aanmelden voor deze invalpool, kunt u een mail sturen aan: administratie@stichting-procon.nl , met hierin uw motivatie en uw curriculum vitae. U zult daarna opgeroepen worden voor een intakegesprek. Het is mogelijk aan te geven dat u alleen voor bepaalde scholen wilt invallen.