Stichting ProCon zoekt

Lid voor de Raad van Toezicht (M/V)

Stichting ProCon is het bevoegd gezag van vijf scholen voor christelijk primair onderwijs in Epe en Vaassen. Bijna 900 leerlingen bezoeken onze scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

De vacature betreft het lid dat wordt voorgedragen door de GMR.

Wij zoeken een ervaren lid voor de Raad van Toezicht met kennis van het (primair) onderwijs en de vigerende regelingen, bij voorkeur afkomstig uit de regio Noordoost-Veluwe. U heeft een juridische of HRM achtergrond. Een uitgebreide profielschets vindt u op onze website: www.stichtingprocon.nl. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Raad, de heer drs. Wim Bouwstra (tel. 06 12816482) of bij de voorzitter van de GMR, de heer Erwin Zweers (tel. 06 30988723).

Uw sollicitatie stuurt u vóór 25 maart a.s. per e-mail t.a.v. mevrouw Marianne Jong (managementassistent) naar: vacatures@stichting-procon.nl.