Het ProCon Zuid-Afrika project is gesteund door Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleert Wilde Ganzen projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.

De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook wordt de kracht versterkt van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Wilde Ganzen zorgt zo voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Ga voor meer informatie naar de website van Wilde Ganzen