Engels

In de groepen 7 en 8 van de ProConscholen wordt Engels gegeven. Hiervoor zijn zes leerkrachten van stichting ProCon geschoold door middel van het behalen van het Cambridge diploma Engels. In samenwerking met Engels docenten van RSG Epe , die van 2015 t/m 2018 Engelse lessen voor onze scholen hebben verzorgd, is een doorlopende leerlijn ontwikkeld.

Hiermee voldoen wij aan de verplichting vanuit de overheid (Engels is vanaf 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs) en het Europees beleid ten aanzien van het moderne vreemdetalenonderwijs. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs kunnen starten.