Stichting ProCon zoekt:

Leden voor de Raad van Toezicht m/v


Stichting ProCon is het bevoegd gezag van vijf scholen voor christelijk primair onderwijs in Epe en Vaassen. Ongeveer 900 leerlingen gaan naar de ProCon scholen. 
Wij zoeken leden voor de Raad van Toezicht die affiniteit hebben met onderwijs,  een aantoonbare brede maatschappelijke belangstelling hebben en die beschikken over bestuurlijke ervaring. De leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de regio Noordoost Veluwe.

U kunt bij uw sollicitatie aangeven naar welke aandachtsgebieden uw interesse uitgaat:
- Onderwijs
- Financiën en kwaliteitszorg
- Onderhoud, huisvesting en materiële zaken
- Juridisch
- HRM en remuneratie

Op de website www.stichtingprocon.nl vindt u onder tabblad 'Werken bij ProCon' de profielschets voor Raad van Toezichtleden.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. W. Bouwstra (tel. 06 12 816482).

Uw sollicitatie kunt u vóór 6 juni a.s. richten aan de heer drs. W. Bouwstra via vacatures@stichting-procon.nl. De gesprekken vinden plaats op 13 en 14 juni a.s.