ProCon Project Zuid-AfrikaIn de zomervakantie van 2017 hebben 6 collega’s van Stichting Procon (zie onder deelnemers) vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. Zij hebben een grote school, van meer dan 800 leerlingen, in het township Namakgale bij het plaatsje Phalaborwa (dit ligt aan de rand van het Krugerpark), ondersteund met verschillende activiteiten, zoals lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit.

Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Onderwijs leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind en van de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat investering in educatie het grootste effect heeft op armoedebestrijding. De regio rond Phalaborwa is een van de armste gebieden in Zuid-Afrika en de kinderen daar kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen.

- zie voor meer informatie: het projectplan
- zie voor foto's en verslagen onze Facebookpagina: ProCon Zuid-Afrika project